POLITYKA POUFNOŚCI BADAŃ OPINII

Illuminas to profesjonalna agencja zajmująca się wywiadem marketingowym, korzystająca z naukowych metod w celu pozyskiwania konkretnych informacji, które potrzebne są naszym klientom.  Wszystkie informacje przekazywane firmie Illuminas wykorzystywane są wyłącznie do legalnych badań i nigdy nie zostaną wykorzystane do próby sprzedaży uczestnikom badań jakichkolwiek produktów w oparciu o ich odpowiedzi.  Ściśle przestrzegamy praktyk i wytycznych, które szanują prawo każdego człowieka do prywatności i wszystkie nasze projekty badawcze podlegają następującym zasadom:

  • Zapraszając kogoś do współpracy, nie wprowadzamy go w błąd co do charakteru badania, ani sposobu, w jaki wykorzystane zostaną jego rezultaty.
  • Wszelkie przekazywane nam informacje są poufne i anonimowe.  Niezwykle rzadko zdarza się nam prosić o zgodę na wykorzystanie konkretnych odpowiedzi w formie, która mogłaby umożliwić ustalenie tożsamości uczestnika.  W takich przypadkach informacja zostaje przekazana wyłącznie za wyraźną zgodą danego uczestnika i wykorzystana wyłączenie w określonym celu.
  • Nie wysyłamy niezamawianych wiadomości e-mail, ani nie przekazujemy w tym celu adresów e-mail uczestników osobom trzecim.  Jeżeli planujemy wysłanie wiadomości e-mail lub kontakt w inny sposób, prosimy uczestników o wyraźną zgodę.
  • Współpraca uczestników jest zawsze dobrowolna. Na każdym etapie badania oraz po jego zakończeniu uczestnik ma prawo prosić o zniszczenie lub usunięcie określonej części lub całości informacji.  Prośba taka zostanie spełniona w uzasadnionych przypadkach i w granicach możliwości.
  • Nigdy świadomie nie prowadzimy badań z udziałem dzieci (osób poniżej 15 roku życia) bez uzyskania wcześniej zgody ich rodziców lub opiekunów.
  • W niektórych przypadkach wykorzystujemy pliki cookie lub podobne elementy do kontroli jakości, potwierdzenia danych lub by zapobiec uciążliwym, powtarzającym się badaniom opinii. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej tak, by powiadamiała użytkownika o przypadkach, gdy w komputerze zapisywane są pliki cookie lub by zawsze je odrzucała.
  • Poza udzielonymi odpowiedziami automatycznie pobieramy podstawowe informacje o internetowym badaniu opinii uczestników, w tym rodzaj używanej przeglądarki oraz czas odpowiedzi na poszczególne pytania.  Nie przetwarzamy danych uczestników w żaden inny, niewidoczny sposób, ani też nie próbujemy pozyskać danych ich komputerów.
  • Nasza strona internetowa i sieć wewnętrzna objęte są środkami ochrony, zapobiegającymi utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu i zmianie powierzonych nam informacji.  Do przekazanych nam informacji dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.  Ich dostęp do informacji ograniczony jest do analizy danych i kontroli jakości.

Aby przekazać nam bądź omówić kwestie dotyczące badań lub pytania o naszą ogólną działalność badawczą, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].  Należymy do Marketing Research Association (Stowarzyszenia Badań Rynku) oraz Council of American Survey Research Organizations(Rady Amerykańskich Organizacji Badań Opinii) i przestrzegamy ich kodeksów postępowania w zakresie badań rynkowych. Ponadto, wszystkie projekty badawcze są prowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR.

787566_lg